DR.Pipin Arifin M.M.Pd Kepala Sakola SDN Banjaran 1 Kabupaten Bandung Meunang Gelar Doktor

Drs.Pipin  Arifin M.M.Pd  kalahiran Bandung  2 Desember 1962  kiwari nyepeng kalungguhan salaku Kepala Sakola SDN Banjaran 1 kabupaten Bandung mimiti  kuliah asup ka Program Pasca Sarjana  S3  (Doktor)  Universitas Islam...