Dina Raraga Dies Natalis ka 31 Ikopin Ngayakeun Lomba Debat Antar SMA/SMK

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Intitut Koperasi Indonesia (Ikopin) poe Senen 29 April 2013 lumangsung di kampus Ikopin  Jatinangor Sumedang ngayakeun lomba debat antar SMA/SMK seBandung raya jeung kabupaten Sumedang. Kagiatan lomba  sacara resmi dibuka Wakil Rektor  II Bidang Keuangan,SDM & Umum Ikopin Drs.H.Didin Burhanudin M.Sc nyuluran rektor Dr.Ir.Burhanuddin, Abdullah MA sarta ditutup ku Wakil Rektor I Bidang Akademik & Kemahasiswaan Ikopin Ir.Hj.Yuanita Indriani M.Si.   Diayakeun kagiatan acara lomba debat ieu teh dina raraga ngeuyeuban ngareuah-reuah  dies natalis ka 31 Ikopin nu temana “ Melalui Dies Natalis Ikopin Ke 31 Kita Tingkatkan Rasa dan Karsa Institusi Dalam Membangun Negeri”.disagigireun sajumlah runtuyan  acara sejenna nu dilaksanakeun ngawengku kuliah umum,seminar,lomba olah raga,Ikopin Idol,pengobatan gratis,gelar produk mahasiswa, sarta jalan sehat “ Mari Melangkah Bersama Ikopin” lumangsung Minggu 26 Mei 2013 jam 06.30 nu hadiah utamana jalan-jalan ke Singapore.

Numutkeun  Kepala Bagian Humas & Promosi  Ikopin Lucky Kurniasari S.Sos dijejeran Koordinator  Lomba Debat Ai Ratih netelakeun ka Koran Giwangkara  tujuan  diayakeun kagiatan acara lomba debat  nu  ngangkat materi  “ Dinamika Perekonomian Indonesia & Masa Depan Demokrasi Ekonomi Koperasi” nyaeta lian ti tina sisi peserta siswa keur ngahudangkeun kawani turta percaya diri ngungkabkeun pamadegan oge dina raraga ngaronjatkeun sangkan mikawanoh ngeunaan ekonomi Pancasila,ekonomi kerakyatan sarta ekonomi koperasi jeung leuwih numuwuhkeun  rasa cinta tanah air  kana idealiasme ekonomi Pancasila.

Sedengkeun kagiatan acara lomba debat jumlahna  nu  lolos artikel   aya 36 peserta siswa  ngawengku  12 tim kelompok nu satiap kelompokna masing-masing 3 siswa dibagi  2 pool nyaeta  pool A  lumangsung di Gedong Graha Suhardini Ikopin sarta pool B di Gedong Graha Bustanil Arifin rohangan Magister Manajemen (MM) Ikopin jeung  12 pembina guru nu dilaksanakeun 3 babak nyaeta  babak penyisihan,semifinal,final. Dumasar hasil kaputusan dewan juri nu kaluar jadi juara I SMAN 24 Bandung  ( pool A)  meunang hadiah voucher beasiswa Full (S1) kuliah di Ikopin + uang   tunai Rp.1.000.000,-dipasrahkeun ku Wakil Rektor  I Bidang Akademik & Kemahasiswaan   Ir.,Hj.Yuanita Indriani M.Si,  juara II SMK PPN Tanjungsar Sumedang ( pool B) meunang hadiah voucher beasiswa 1 semester masing-masing Rp.4.200.000,- + uang tunai Rp.750.000,-, dipasrahkeun ku Direktur Program S1 Drs.H.Giyanto Purbo S M.Sc,juara III SMAN 24 Bandung (pool B) meunang hadiah voucher beasiswa 1 semester masing-masing Rp.3.150.000,- + uang tunai  Rp.500.000,-  dipasrahkeun Kepala Bagian Hukum Ikopin Hj.Suarni Amran,SH,MH,juara Harapan 1 SMK PPN Tanjungsari (pool A)  meunang hadiah voucher beasiswa 1 semester Rp.2.100.000,-+ uang tunai  Rp.300.000,-dipasrahkeun ku Sekretaris Lembaga Pengkajian Perkoperasian Dr.Ir.H.Ery Supriyadi,MT sarta The Best Article SMAN Tanjungsari Sumedang meunang hadiah voucher beasiswa 1 semester Rp.2.100.000.-  dipasrahkeun ku Kepala Bagian Labolatorium Dra.Ucu Nurwati M.Si.  “ Dina ieu kasempetan voucher oge dipasrahkeun ka opat  pembingbing (guru pendamping) na para juara ieu   masing-masing meunang voucher beasiswa Magister Manajemen (S2) Rp.3.000.000,-“ ceuk Lucky Kurniasari.(Suherma.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *