49 Nyangking Predikat Cumlaude 344 Lulusan Ikopin Diwisuda

Dina satiap kasempetan acara wisuda geus jadi kabiasaan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin)   sok  mere pangajen boh ka lulusan nu meunang predikat Cumlaude  sarta  ka lulusan pangpunjulna  ti masing-masing program studi....