Dies Natalis Ka 50 UIN SGD BandungMere Kontribusi Pikeun Kamaslahatan Umat

Sidang Dies senat terbuka dina raraga Dies Natalis  ka 50 tahun Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung dibuka Ketua Senat  Prof.Dr.H.Nanat Fatah Natsir MS ,dihadiran   ,Menteri  Agama RI  K.H. Lukman Hakim Saifuddin , Rektor UIN SGD Bandung  Prof.Dr.KH.Mahmud M.Si katut  rengrengan senat civitas akademika UIN SGD Bandung,Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UIN SGD Bandung Dr Hj..Reni  Marlinawati ,M.Si,Kepala Kantor Kemenag Jabar  Drs.H.A.Buchari,MM jeung pejabat sejenna lumangsung di Gedong Anwar Musaddad Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung. Kulantaran masalah teknis kagiatan acara dies dilaksanakeun Salasa 10 April 2018. Numutkeun  Nanat  saperti diberitakeun Koran Giwangkara waktu  diadegkeun   8 april  1968 harita ngaranna Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  SGD Bandung  tuluy robah dumasar Keputusan  Presiden  10 Oktober  2005 jadi UIN  SGD  Bandung .  Kulawarga Rengrengan UIN SGD

Dr.Ade Anwar ,M.M.Pd : Program Pendidikan Keunggulan Lokal Nyoko Kana Tujuan Sakola

Dosen TNI AU di Skadik 201 Lanud Sulaiman Dr.Ade.Anwar,M.M.Pd netelakeun perencanaan manajemen strategik di sekolah berbasis keunggulan lokal utamana mata pelajaran produktif nu diluyukeun jeung kaahlian atawa jurusanna masing-masing prinsipna sarua nyaeta kepala sekolah saacanna ngalaksanakeun kebijakan ngeunaan program keunggulan lokal nu dilaksanakeun di sakola masing-masing ngamimitian kagiatan sacara babarengan  jeung dewan guru sarta staf nyusun program pendidikan mibanda basis keunggulan lokal nu nyoko kana visi,misi jeung tujuan sakola. Hal ieu ditetelakeun dina   kesimpulan disertasina  judulna “ Manajemen Strategik Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal “ ( Studi Deskritif Kualitatif di SMKN 6 Kota Bandung dan SMKN 1 Katapang Kab Bandung ) dina ujian sidang  terbuka pikeun ngaraih gelar  Doktor (S3)  Widang Ilmu  Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam

MPR RI Seminar Kebangsaan Di UIN SGD Bandung

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI  gawe bareng Jeung Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  poe  Senen 09 April 2018 ngayakeun Seminar Kebangsaan nyokot tema “Mengokohkan 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara Sebagai Komitmen Kebangsaan “ lumangsung di Gedong Anwar Musaddad  Jl.A.H.Nasution No.105 kota Bandung   ti mimiti jam 08.00- nepi ka rengse diluuhan Ketua Umum Senat Mahasiswa UIN SGD Bandung  Acep Jamaludin sarta 500 mahasiswa ti sababaraha Fakultas UIN SGD Bandung  salaku peserta seminar sarta diluluhan oge ku Dr.M.A Ali Taher,SH,M.H  Anggota MPR RI ti Fraksi PAN nyuluran  Ketua  MPR RI Dr. (HC).H.Zulkifli Hasan,SE,MM salaku pembicara ngadugikeun materi.Numutkeun Ali Taher saperti diberitakeun Koran Giwangkara 4 pilar berbangsa jeung bernegara  perlu tuluy tuluyan  ditepikeun ka para nonoman atawa generasi muda  kaasup pelajar.  Pihakna  kabeneran mibanda  latar belakang aktivis pelajar,mahasiswa resimen mahasiswa ,nu dilakukan ieu nyaeta  bagian tina cara ngawangun  kebangsaaan

SDN Permata Biru Meunang 4 Piala FLS2N Sakecamatan Cileunyi

Festival Lomba Seni  Siswa Nasional (FLS2N)  & Pasanggiri Tingkat Kecamatan Cileunyi taun 2018 nyokot tema “Kecintaan Terhadap Seni dan Budaya Bangsa Menguatkan Serta Memberikan Kelembutan Hati “ lumangsung poe Salasa 3 April 2018 di SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Al-amanah Ponyo Jl.Raya Cinunuk No186 Cinunuk,Kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung. Numutkeun Ketua Pelaksana ieu kagiatan Muhamad Yuda Wisastra S.Pd nu oge salaku guru SDN Neglasari 02 Cileunyi saperti diberitakeun Koran Giwangkara    kagiatan  nu diayakeun ku Dinas Pendidikan (Disdik) tujuanna dina raraga pembinaan ngamekarkeun bakat minat siswa khususna dina widang seni jeung budaya supaya siswa

Asep Usman Sopyan,S.Pd Ketua KPRI Sarimukti Periode 2018-2023

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sarimukti Kecamatan Batununggal Kota Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara poe Saptu 24 Maret 2018 ngalaksanakeun kagiatan  acara Rapat Anggota Taunan (RAT) Taun Usaha 2017 nyokot tema “Koperasi Sari Mukti Milik Anggota Demi Kelangsungannya Kita Pelihara Bersama “lumangsung di Gedong Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  Propinsi Jawa Barat  Jl.Talaga Bodas  No.53 Kota Bandung. Kagitan Rapat diluuhan Ketua Koperasi Sarimukti Periode 2013-2018  Solihin S.Pd  dijejeran rengrengan pengurus jeung pengawas,sarta 219  ondangan anggota koperasi tina sajumlah 250 anggota,,Ketua Panitia Pelaksana  RAT Drs.Tata Sukarta Kosim,M.M.Pd, sarta pejabat ti  Bidang Pengawasan seksi Pemeriksaaan dan Penyahatan Koperasi  Dinas Koperasi & UKM Kota Bandung Dadang Suhendra SH, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) kota Bandung H.Usep Sumarno,SH,SE,MM,M.Si,Ketua Pusat Koperasi .Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Bandung Drs.H Sanusi Sukarma,M.BA jeung Drs.Ayin salaku Pembina Teknis /Pengawas