Workshop English Tourism Di Stiepar Yapari Aktripa Bandung

Himpunan Mahasiswa (Hima) Manajemen Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (Stiepar) Yapari Aktripa Bandung ceuk Ketuana  Adi Budiana  Rahman netelakeun ka koran Giwangkara   ngayakeun kagiatan acara “ Workshop English Tourism” lumangsung 26 Juni 2013 di kampus Stiepar Yapari Aktripa Bandung Jl.Prof.Dr.Ir.Sutami  No.81- 83 Bandung.. Native Speaker Mr.Peter Colquhoun Morse jeung Drs.Asda Zunaedy,M.Pd,topik  nu dibahas didiskusikeun ngawengku Hosptality,Ticketing,Culture..Dina ieu kasempetan peserta disadiakeun Sertifikat & Snack sarta Door Prize.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *