UPBJJ Universitas Terbuka Bandung Masrahkeun Ijazah Ka 887 Lulusan

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) Bandung poe  Kemis 8 September 2016 lumangsung di Balai Sartika Convention Hall Jl.Suryalaya Indah No. 1-3 Buah Batu  Kota Bandung ngalaksanakeun kagiatan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) masrahkeun ijazah ka 887 lulusan ngawengku 608 lulusan ti Program S1 PGSD, 113lulusan  Program S1 PGPAUD, 125 lulusan Program D2/S1 Perpustakaan,22 lulusan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik  jeung 19 lulusan ti Fakultas Ekonomi.Tina sajumlah lulusan kapeto aya tiluan  lulusan meunang Indek Prestasi Kumulatif (IPK) panghadena dengan pujian kabehna asalna ti Kabupaten Kuningan sarta  sarua ti  Program S1 PGSD nyaeta Atik Hartati   meunang  IPK 3,93, Rita Puspitasari IPK 3,93 jeung Liya Nurlaila IPK 3,88.

Sapoe samemeh narima ijazah lumangsung poe Rebo 7 September 2016  di tempat nu sarua   saperti diberitakeun Koran Giwangkara  sajumlah lulusan diwajibkeun heula miluan seminar temana “ Peran Alumni Universitas Terbuka Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba “ di dugikeun Drs.Wuryanto salaku Kepala Bidang Pencegahan & Dayamas Badan Narkotika  Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat dijejeran  Kepala UPBJJ-UT Bandung  Dra. Dina Thaib M.Ed  sarta  Moderator  Angga Sucitra Hendayana,SE,M.Si  staf UPBJJ-UT Bandung.  Numutkeun Wuryanto faktor nu nyababkeun jelama nyalahgunakeun narkoba lain wae ngan disababkeun ku kurangna pangaweruh  ngeunan narkoba sarta akibatna tapi aya sababaraha hal saperti kamomorekeunnana di kulawarga,hubungan kurang hade boh di sakola atawa jeung komunitas lingkungan kurang kondusif. Balukar atawa daya rusakna disababkeun ku narkoba leuwih serius dibandingkeun jeung korupsi sarta terorisme,kulantaran ngarusak otak nu teu aya jaminan bakal cageur deui. Sakabeh  lapisan masarakat geus kakontaminasi  ku narkoba ti mimiti  pejabat Negara,aparat TNI,Polri,BNN,Jaksa ,Hakim nepi  ka  masarakat umum nyaeta barudak salaku generasi penerus bangsa.

“ Kukituna peran serta masarakat,utamana alumni Universitas Terbuka kacida diperlukeunnana dina nyegah  sarta ngaberantas nyalahgunaan jeung peredaran gelap narkotika. Hal ieu bisa dimimitian ti kulawarga,lingkungan sabudeureun imah sarta di lingkungan tempat gawe “.ceuk Wuryanto. Anapon kagiatan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) dibuka sacara resmi ku Kepala UPBJJ-UT Bandung Dra.Dina Thaib,M.Ed diluuhan,Kepala Bidang Pendidikan Menengah & Tinggi  Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr.H.Dodin Rusmin Nuryadin,Drs,M.Si  ngadugikeun biantarana  sarta Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UT Ir.Kristanti Ambar Puspitasari,M.Ed,Ph.D ngadugikeun  biantarana nyuluran  Rektor UT Prof.Ir.Tian Belawati,M.Ed,Ph.D netelakeun yen geus mawa  hasil ngaraih gelar sarjana di UT ngarupakeun bukti tina hasil nerapkeun kamandirian belajar dina ngagunakeun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).Ku geus meunang gelar sarjana lain ngarupakeun ahir kawajiban ngaronjatkeun diri tapi kudu  terus ningkatkeun kamampuhan akademis boh salaku guru atawa profesional di widang sewang-sewangan..Kukituna para lulusan diharepkeun nuluykeun pendidikanna ka jenjang leuwih luhur ,kulantaran UT kiwari mibanda program Magister boh Magister Manajemen, Administrasi, Publik, Pendidikan, Matematika, Perikanan jeung Pendidikan Dasar.

Dina ieu kasempetan Kristanti oge lian ti omat-omattan ka para guru, nitip barudak salaku genereasi penerus bangsa sangkan ngatik ngadidikna  ku rasa tulus jeung kasih sayang sangkan jadi manusa cerdas dibarengan akhlak mulya turta  mibanda sumanget nasionalisme . Nyakitu deui ngainformasikeun yen tanggal  4 September 2016  Universitas Terbuka milangkala  ka 32 temana “ Empat Windu Membangun Negeriku” ngandung harti  geus opat windu UT geus ngalaksanakeun amanah ti pemerintah pikeun ngalayani jeung nyerdaskeun masarakat  boh nu cicingna  di sakuliah  Indonesia nyakitu deui di mancanagara. Ampir di satiap kabupaten ,kota di sakuliah Indonesia  sarta di 28 nagara aya Warga Negara Indonesia nu nuluykeun pendidikanna di UT. Ti mimiti ngadegna mibanda komitmen  pikeun ngawujudkeun masarakat Indonesia nu cerdas,mandiri ku ngaliwatan pendidikan tinggi nu mentingkeun fleksibilitas,karerbukaan jeung kualitas.Sedengkeun Kepala Bidang Pendidikan Menengah &Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr.H.Dodin Rusmin Nuryadin,Drs.M.Si dina biantara lian ti  ngawilujengkeun ka para lulusan oge dina ieu kasempatan ngajanjikeun rencanana  di  taun bakal datang pihak Disdik Jabar rek mere beasiswa ka mahassiswa UPBJJ –UT Bandung,kulantaran dina taun kamari geus mere beasiswa ka mahasiswa UPBJJ-UT Bogor.” Mudah-mudaha rencana mere beasiswa ka mahasiswa UPBJJ-UT Bandung bisa karealisasikeun “.Ceuk  Dodin Rusmin Nuryadin.(Suherman.S).-   

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *