Ngaronjatkeun Kamampuhan Dosen Kopertis Jabar & Banten Ngayakeun Bintek AA

Dilaksanakeunnana  Bimbingan Teknis (Bintek)  AA ( Applied Approach) pikeun dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wewengkon Kopertis Wilyah IV Jabar & Banten nu jadi alesan kasangtukanganna kulantaran ngajar ngarupakeun hiji pagawean profesional ngabutuhkeun pendidikan jeung latihan husus.Kukituna dosen kudu bisa  tur paham  sagala kamampuhan saperti paham kana teori ngatik turta ngadidik, paham   materi model-model ngajar,nyusun silabi jeung satuan rencana perkuliahan sarta nyusun tes jeung pengukuranna.Sakabeh kamampuhan ieu  kudu dipibanda sabab dosen ngajar dihareupeun kelas.Kitu ditetelakeun  Ketua Panitia  Bintek AA  Dra.Hj.Deece Udansyah,M.Si  nu oge  salaku Kepala Bidang Ketenaggan Akademik &  Kemahasiswaan Kopertis Wilayah IV waktu nepikeun laporannana dina acara pembukaan  Bintek AA  lumangsung di Gedong Diklat Kopertis Wilayah IV Jl.Winaya Mukti Jatinangor-Sumedang Senen 13 April 2015.Kagiatan   diluuhan Koordinator Kopertis Wilayah IV   Prof.Dr.Ir.H.Abdul Halim M.Sc sakalian ngadugikeun biantarana jeung muka sacara resmi ieu kagiatan.

Numutkeun Deece  saperti diberitakeun Koran Giwangkara  Kagiatan Bintek AA nu  lumangsung ti Senen 13 April nepi ka  Jumaah 17 April 2015,  ieu  ngarupakeun terusan tina kagiatan program saacanna nyaeta Pekerti ( Pelatihan pengembangan ketearampilan dasar teknik instruksional). Dina  Bintek AA   ngaguar sababaraha  materi diantarana wae pembicara husus Prof.Dr.Ir.Abdul Halim M.Sc ngadugikeun materi “ Strategi Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi” sarta ti sababaraha fasilitator salaku narasumber dijejeran moderator jeung pendamping diiluan 50 peserta ti 50 PTS  lolobana pesertana  pernah miluan  pelatihan Pekerti  dilaksanakeun  9 nepi ka  13 Maret 2015 nu kaliwat.    Sedengkeun  tujuan diayakeun   Bintek AA  pikeun dosen PTS diwewengkon Kopertis Wilayah IV nyaeta  dina raraga mere  pemahaman ka  peserta ngeunaan  proses ngatik  tur ngadidik  sangkan  peserta bisa  ngajar di Perguruan Tinggi sacara profesional.

Kukituna diharepkeun tina  hasil  pelatihan ieu   jadi bisa  lian ti  nyusun teknik program pengajaran, oge bisa  nyusun satuan bahan perkuliahan  dina mata kuliahn nu  dibinana sarta bisa nyieun soal-soal ujian sacara  hade  bari jeung ngumpulkeun  sarta  ngaevaluasi hasil belajar mahasiswa sacara bener turta  mibanda kaparigelan ngajar. “ Simkuring miharep muga muga tina  kagiatan Bintek AA ieu bakal mangaruhan kana ngaronjatna ajen  PTS diwewengkon  Kopertis IV sok komo kiwari nyanghareupan saingan global  nu beurat pinuh kompetisi”.ceuk Deece.

Jeroning kitu Koordinator Kopertis Wilayah IV Prof.Dr.Ir. H.Abdul Hakim Halim M.Sc dina biantaran nembrakeun dumasar  paradigma anyar  perguruan tinggi,dosen dituntut digawe  sacara profesional.Disagigireun eta dosen kudu ngaronjatkeun    kompetensi  jeung  pengetahuan  dina  subtansi  ngajar nu   ngabutuhkeun pelatihan husus. “ Kukituna  pamerintah  ngaliwatan Kopertis IV  ngayakeun   Bintek  Applied Approach (AA)  pikeun  dosen Perguruan Tinggi Swasta diwewengkon Kopertis IV.pokna.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *