Dies Natatalis Ikopin Ka 36 : Nyanghareupan Revolusi Industri 4.0 Ngomean Kurikulum Jeung Sistem Pembelajaran

Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) Dr(HC).Ir.Burhanuddin Abdullah,MA netelakeun kiwari pemerintah keur ngaluarkeun peta jalan industri  4.0 ku tag line “Making Indonesia 4.0” nu jadi tuntunan strategi ngamekarkeun industri Indonesia asup ka era digital nu keur lumangsung. Peta jalan ieu mere arah pikeun ngagerakeun industri nasional pikahareupun nu museur kana ngamekarkeun  lima sektor manufaktur nu jadi percontoan  nyaeta industri dahareun, inuman ,tekstil jeung pakean,industri otomotif,industri kimia sarta industri elektronik.Dipilihna sektor ieu  didasarkeun kana evaluasi dampak ekonomi jeung kriteria kelayakan implementasi  ngawengku kana ukuran PDB (Produk Domestik Bruto) ,perdagangan,potensi dampak kana industri sejen,besaran investasi jeung kacepetan penetrasi pasar. “ Revolusi industri generasi ka  opat ieu bakal mangaruhan kana arah Pendidikan Tinggi di Indonesia nu tangtuna oge kana mekanisme jeung sistem pembelajaran di Ikopin,kulantaran bakal  ngahasilkeun  alumni  ngarupakeun pelaku di era revolusi industri.  Hal ieu ditetelakeun saperti diberitakeun  Koran Giwangkara  dina biantarana  Sidang Terbuka  Senat  acara Dies Natalis Ikopin Ka 36 lumangsung  poe Senen 7 Mei 2018 di Graha Suhardini kampus Ikopin Jatinangor nu dina  ieu kasempetan acara dilakukeun penandatanganan MoU atawa kerjasama  jeung  Institut Teknologi Bandung (ITB)  diluuhan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof.Dr.Ir.Kadarsah Suryadi,DEA, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si, Ketua Yayasan Pendidikan Koperasi Indonesia (YPK) Dr.Ir.Muhammad Taufik M.Sc,Kepala Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat Dr.H.Dudi Sudrajat Abdulrachim,MT, Prof.Dr.Ir.Rochmin Dahuri ,Guru Besar Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) ngadugikeun Orasi Ilmiah.

Numutkeun Burhanuddin Abdullah tarekah dilakukeun Ikopin salaku antisipasi nyanghareupan era revolusi industri 4.0 nyaeta ngomean kurikulum jeung sistem pembelajaran turta ngalaksanakeun penelitian jeung pengabdian ka masarakat didadasaran ku budaya mutu mibanda standar hade jeung diperkirakeun bakal compatible kana era revolusi industri 4.0. Sok sanajan kitu pihakna sadar yen pikeun ngarealisasikeun sagala rupa tarekah ieu tangtuna dibutuhkeun energi sarta rojongan nu kudu kacida gede  ti sabaraha pihak utamana ti Gerakan Koperasi Indonesia salaku pemilik sakaligus salaku pengguna lulusan pengguna lulusan Ikopin. “ Simkuring  masih aya harepan pikeun eksistensi Ikopin di taun taun bakal datang nyaeta Ikopin bisa ngamaenkaun peran jeung fungsina salaku penyedia SDM handal turta professional pikeun gerakan koperasi jeung wirausaha Indonesia siap pikeun berkarya di era Revolusi Industri 4.0 “ceuk Burhanuddin Abdullah.  Dina ieu kasempetan Burhanuddin Abdullah ngainformasikeun MoU jeung UIN SGD Bandung  geus diteken taun 2016  turta geus lumangsung hade. Ayeuna dilaksanakeun penantanganan MoU jeung ITB dina raraga ngaronjatkeun efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi,diharepkeun kerjasama ieu bisa saling nguntungkeun  kadua beulah pihak boh pikeun Ikopin nyakitu pikeun ITB.Sedengkeun Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri,MS oge netelakeun luyu jeung dinamika mekarna perkoperasian di era Industri 4.0,Ikopin kudu ngomean kurikulum pendidikan jeung metoda belajar-mengajar luyu jeung kabutuhan pangwangunan,mekarna IPTEK jeung peradaban manusa di zaman now.

Kukituna kiwari  Ikopin kudu mere mata kuliah jeung skills nu aya pakuat pakaitna  jeung teknologi di era Industri 4.0.      Fungsi Tridarma Perguruan Tinggi  (Pendidikan,Penelitian  & Pengabdian Kepada  Masyarakat ) perlu dimekarkeun luyu jeung dinamika di era Industri 4.0.Kukituna prasarana jeung sarana pendidikan sarta Litbang kudu direvitalisasi jeung dimekarkeun nu anyar luyu jeung kabutuhan. Kompetensi,kapasitas,etos kerja jeung  akhlak para dosen jeung tenaga non akademik kudu terus dironjatkeun.Tangtuna hal ieu kudu dibarengan jeung dironjatkeunnana karaharjaan sakabeh dosen jeung tenaga non akademis. Ku ngaliwatan transformasi  ieu diharepkeun Ikopin bakal mampu ngahasilkeun lulusan alumni  mibanda kompetensi  mumpuni,etos kerja unggul jeung akhlak mulia.Lian ti kitu Ikopin oge bisa ngahasilkeun penelitian aya gunana pikeun dasar dina proses perencanaan jeung pengambilan keputusan pembangunan khususna jeung perkoperasian sarta pembangunan ekonomi di era Industri 4.0.Sakabeh ieu bakal ngawujud saupama pemerintah jeung masyarakat ngarojong sagemblengna strategi jeung narasi gede trasformasi Ikopin ieu. “ Gawe bareng atawa kerjasama Ikopin  jeung ITB salaku Perguruan Tinggi panghadena di Indonesia di widang teknologi,khususna teknologi informasi,robotic,otomasi jeung big data kacida tepat  dina ngawangun perkoperasian Indonesia di era Industri 4.0,nyakitu deui kerjasama Ikopin jeung UIN SGD Bandung oge tepat,utamana  nu aya pakuat pakaitna jeung peningkatan etos kerja jeung akhlak mulia para lulusan turta  civitas akademika Ikopin “.ceuk Rokhmin Dahuri.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *