Dies Natalis Ka 50 & Wisuda STBA Yapari Aba Bandung

Kagiatan acara dies natalis ka 50 & wisuda  lulusan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA)  Yapari Aba Bandung  lumangsung  dina sidang terbuka senat poe Salasa 29 Oktober  2013 dipimpin Ketua STBA Yapari Aba Bandung Dra.Hj.Iim Danasaputra M.Hum di Gedong Bikasoga Jl.Suryalaya Indah 1-3 Buah Batu  Bandung. ngistrenan  121  lulusan masing-masing  ti  jurusan Bahasa Ingris,Jepang Perancis jenjang S1 angkatan ka 52, 53 jeung jenjang D3  angkatan  54, 55 taun akademik 2012-2013.Tina sajumlah lulusan diantarana 16 wisudawan meunang pangajen yudicium cumlaude. Oge dina ieu kasempetan  masrahkeun pangajen ka dosen,karyawan jeung mahasiswa nu mibanda prestasi. Nurutkeun Iim saperti diberitakeun Koran Giwangkara  ,STBA Yapari Aba Bandung nepi ka panceg  50 taun (emas) umurna masih tetep jadi salah sahiji lembaga pendidikan tinggi nu kareueus Bandung jeung Jawa Barat khusuna malahan sa-Indonesia.Kusabab kitu geus sawajarna sivitas akademika kudu salawasna ngajaga citrana ku penjaminan mutu nu hade sangkan tetep meunang tempat di hate masarakat sarta  dibutuhkeun bangsa jeung nagara Indonesia. Hal ieu luyu jeung tema wisudana nyaeta “ Dengan Wisuda Lulusan Di Usia Emas Kita Tingkatkan Citra STBA Yapari Aba Bandung  Sebagai Lembaga Pendidikan Bahasa dan Pariwisata”.(Suherman.S).-   

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *