UIN SGD Bandung Henteu Ngalarang Alumni Jadi Artis

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung  Prof.Dr.H.Mahmud ,M.Si  ngadugikeun hatur  nuhun ka sakabeh alumni  nu geus  nyempetkeun  datang  dina  kagiatan acara  reuni akbar alumni UIN SGD Bandung ,  mudah-mudahhan ieu  jadi bukti yen  alumni UIN SGD Bandung ( baheula IAIN SGD Bandung)  bener-bener Jadi modal  pikeun  tarekah  ngahudangkeun deui   kampus nu pada  mikacinta jadi  leuwih hade deui . “ Baheula oge saenyana  geus hade  ngan  luyu jeung  tantangan ayeuna   kudu  terus ditingkatkeun ,kukituna  simkuring  ngaraos   gumbira  ku geus kabentukna   pengurus anyar  tahun  ayeuna “. Ceuk  Mahmud dina Acara Reuni Akbar jeung ngistrenan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UIN SGD Bandung sakakalian launching Website IKA SGD Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara lumangsung Salasa 26 Desember 2017 di Gedong Anwar Musaddad Kampus UIN SGD Bandung JL.A.H.Nasution No.105 Bandung  nu dina kasempetan dihadiran Ketua Umum IKA UIN SGD Bandung Periode 2017-2022 Dr.Hj.Reni Marlinawati,M.Pd,Ketua Panitia Dr.Fauzan Ali Rasyid,M.Si sarta 315 urang pengurus nu dilantik atawa distrenan,para alumni  angkatan 1968-2017 jeung artis kawentar Irfan Hakim jadi MC,Sedengkeun Ketua Umum Demisioner Dr.H.Deding Ishak,SH,MM henteu hadir keur di luar negeri.

Numutkeun Mahmud  alumni  memang  geus   aya  kontribusina ka kampus   kaasup  ibu Reni  can  jadi pengurus  geus mere kontribusi ka kampus   ti mimiti  kawangunna gedong-gedong kampus henteu   leupas ti jasa alumni  diantaranya pa Dr.H.Deding Ishak ,SH,MM jeung  bu Reni Marlinawati . Jadi can  jadi Ketua IKA  geus  mere kontribusi ,bisa dibayangkeun  geus  jadi Ketua IKA . “ Kiwari  UIN SGD Bandung  keur ngusulkeun  dana ti i IDB kukituna menta bantuan ti alumni UIN SGD Bandung sangkan prosesna digancangkeun  supaya kampus  2 nu   lega  tanahna 29 hektar ,  jadi leuwih lega  dibanding  jeung   kampus 1 ngan  8 hektar  bisa  diwangun sagancangna direngsekeun  pikeun  Fakultas Kedokteran nu  di cita-citakeun ,bisa digunakeun  wangunanna saupama geus rengse. “ Simkuring  ngarasa reueues alumniUIN SGD Bandung  luar biasa, saupama dibere  luang pasti nyaho jeung milu partisipasi   Kiyai Jujun Junaedi , KH Cecep Mulyana , Irfan Hakim daek  datang . Kukituna

Lembaga  miharep  naon wae propesina   hayu  babarengan  mere  kontribusi ka  lembaga nu  pernah ngagedekeun alumni,  lembaga henteu ngalarang  alumni icikibung ancrub di  partey , organisasi sosial,ormas,pengusaha , henteu ngalarang jadi artis saperti Irfan  Hakim .Diharepkeun  sinergi antara alumni jeung alumni kawangun  nyakitu jeung  lembaga atawa  institusi oge kawangun.  Kulantaran lembaga  mibanda Obsesi  nyaeta hayang  jadi kampus unggul. Saeutikna dina waktu deuket  akreditasi intitusi  jadi A ,kiwari henteu aya   di UIN SGD Bandung Prodi S.1 akreditasina C,,kabeh geus B jeung A .Diharepkeun engke kabeh  A, henteu deui mibanda  akreditasi C kajaba  prodi  nu kakara anyar ngadeg. . Kahareup  lain C tapi A  jeung intitusina A ieu nu di harepkeun ti  eksistensi IKA kacida nangtukeun  kukituna mangfaatkeun momentum ieu.

Sedengkeun Reni  Marlinawati netelakeun yen sakabeh runtuyan acara ieu henteu  leupas  ku inisiatif jeung rojongan  rektor ,jadi IKA peride 2017-2022 nu kakara  dilantik  sakabehna  ku alpukahna  rojongan rektor  jeung nganuhunkeun  ka  Ketua OC Kang  Fauzan Ali Rasyid jeung sakabeh babaturan  panitia.Reni Marlinawati nembrakeun geuningan  loba  alumni UIN SGD Bandung sumebar di sagala widang profesi  wartawan PNS  di sabaraha  Kementerian,Direktur  perusahaan nasional, Ketua Yayasan  cukup  sukses  mibanda murid na loba. Pihakna yakin    alumni loba sumebar  di sagala rupa profesi  , Hal ieu  ngarupakeun  bekel nu dibikeun  satuluyna  diabdikeun  ka  masarakat  jadi  kesempatan ieu  ,waktuna  alumni ngabdi deui  ilmu nu  pernah dipibanda kudu balik deui ka  almamater pikeun  ngamajukeun UIN  leuwih  maju jeung  jaya  kukituna  jadikeun IKA  UIN SGD Bandungjadi  rumah kita kembali. Diakui Reni loba  mimpi  dina  ngamekarkeun   UIN SGD Bandung,  kahareup ,diharepkeun sakabeh potensi sumebar di sagala rupa widang mudah-mudahan dina waktu lima taun bisa kahimpun  sacara hade  sangkan mere kontribusi  ka   almamater nyaeta UIN SGD Bandung. . Tugas    pengurus  henteu gampang kulantaran  kudu bisa ngasejajarkeun UIN SGD Bandung jeung universitas universitas negeri sejenna di sakuliah  Indonesia. “ Tugas  ieu henteu ngan  cukup ku  Rektor jeung  guru besar wungkul ,para  dekan ,tapi  kudu ku sakabeh  potensi mibanda  komitmen ,kahayang ,kacintaan  ka  UIN SGD Bandung  sacara babarengan .  Ayeuna  zaman era digital ,tapi  sapuluh taun  kaliwat   satiap  angaktan mungkin henteu boga group , sok komo keluarga  besar  UIN SGD Bandung henteu  boga  face book ,twiter,  lain ngaiklankeun   media sosial  ,tapi saha nu nguasa media sosial nu bakal  nguasa  dunia. Jadi sakadar  ngingetan ka sakabeh pengurus jeung keluarga besar  alumni kudu geus peduli kana digital kulantaran bakal mikanyaho  kagiatan bakal dilakukeun  ku IKA Alumni UIN SGD Bandung  ku ngaliwatan Website nu dina kasempetan ayeuna  di launching. Jadi para alumni bisa interaksi  langsung   sarta mere   masukan  ti daerah bisa ngainformasikeun. Ari Dr.Fauzan Ali Rasyid,M.Si  nerangkeun  kagiatan ieu  nyaeta ngarupakeun  program paket ,Kamari   4 novembe 2017 ngayaakeun Musyawarah anggota  tuluy  diteruskeun  tanggal 26 Desember 2017 Reuni Akbar jeung pelantikan Pengurus hasil tina Musyawarah Anggota  “ Hatur nuhun  ka rektor yang nu geus ngarojong  eksistensi IKA supaya terus maju jadi  balad  nu  hade pikeun  ngamekarkeun   UIN SGD Bandung  leuwih maju jeung jaya.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *