Bintek Ngagunakeun Aplikasi Jurnal Online Kopertis IV Pikeun LPPM & Pustakawan

Ti mimiti Rebo 18 Mei nepi ka Jumaah 20 Mei 2016 Kopertis Willayah IV  Jabar & Banten ngayakeun  kagiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Ngagunakeun Aplikasi Jurnal Online pikeun nu ngokolakeun  jurnal Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pikeun  Lembaga Penelitian & Pengabdian  Masyarakat (LPPM) & Pustakawan diwewengkon Kopertis Wilayah IV. Numutkeun Ketua Panitiana Drs.Wahyudin Tahedi M.Si saperti diberitakeun Koran Giwangkara kagiatanna dibuka sacara resmi  Koordinator Kopertis IV Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc  lumangsung di Gedong Diklat Kopertis Wilayah IV Jatinangor diiluan 75 peserta sarta nepikeun sababaraha materi didugikeun nara sumber  turta dijejeran moderator pendamping..Numutkeun Wahyudin Tahedi tujuan diayakeun Bintek ngagunakeun jurnal online nyaeta dina raraga mere stimulasi pikeun LPPM/Pustakawan.  sangkan mimiti aktif ngawangun jurnal digital  sajalan jeung budaya penulisan jurnal konvensional ku target kaluarna digitalisasi jurnal (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *