UIN SGD Bandung Wisuda 2.105 Lulusan

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara  Poe Minggu 18 September 2016 ngalaksanakeun Sidang Terbuka Senat dina raraga   Wisuda Ka 65 ngawisuda sajumlah   2.105...