Seminar UPI UPBJJ –UT Bandung : Perlu Ngadidik Kawirausahaan Ka Peserta Didik

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) Bandung dina poe Kemis  tanggal 3 Maret 2016  ngalaksanakeun  Upacara Penyerahan Ijazah (UPI)  ka 877  ulusan UT UPBJJ Bandung Periode I...