Henteu Ngajadikeun Siswa Kreatif, Proses Pendidikan Agama Islam Masih Pasif Sarta Kajebak Dina Ranah Dogmatis

Proses pendidikan Agama Islam (PAI) kiwari kaayaannana masih kajebak dina ranah kognitif  dogmatis sarta orientasina ngan kana ilmu fikih  ( fikih oriented) wungkul  nyaeta sering  fikih dianggap salaku agama.Kukituna  proses...