PK2MB Ikopin Nyiapkeun Peserta Didik Kreatif Inovatif

Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) poe Senen 24 Agustus 2015 jam 09.00 isuk-isuk lumangsung di Graha Suhardini kampus Ikopin Jatinangor ngayakeun  sidang terbuka senat dibuka Ketua Senat Ikopin Prof.Dr.Burhan Arief,M.Si, dina raraga...