Peran Kopertais Dina Kawijakan Wasdalbin Ka PTAIS Can Optimal

Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati ( SGD) BandungĀ  Dr.H.A.Rusdiana MM netelakeun Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) salah sahiji...