Dr.Nonong Winarni,S.Pd,M.Pd :Pendidikan Karakter Di Sakola Ngarupakeun Kagiatan Terpadu

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Cibinong kabupaten Cianjur Dr.Nonong Winarni,S.Pd,M.Pd  netelakeun  sangkan tujuan pendidikan karakter di sakola bisa direalisasikeun  diharepkeun sakabeh perencanaan jeung program bisa ngarojong  turta  ngajabarkeun ...