Dr.Dadan,S,Pd,M.Pd :Ngokolakeun BOS Henteu LeupasTina Peran Kepala Sakola

Sacara umum manajemen implementasi kawijakan  BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Sakola Berstandar Nasional (SSN) dina ngaronjatkeun mutu pendidikan di kabupaten Cianjur geus lumangsung kalawan lancar kulantaran  hasilna bisa hade dina...