Milad ka 3 FISIP UIN SGD BANDUNG

FISIP (FakultasIlmuSosial&Politik) kudu ngalahirkeun perekayasa social jeung politik nu wedel sarta ngarobah masa depan bangsa jeung nagara. “FISIP nyaeta fakultas nu ngahasilkeun paraperekayasa social jeung politik.Eta perekayasa ngarupakeun hal positif jeung perekayasa wedel nu bakal ngarobah masa depan bangsa jeung negara,” ceuk Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saperti diberitakeun Koran Giwangkara waktu muka acaraMilad ka3 FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunungjati Bandung, sawatara waktu katukang.Dina eta kasempetan Rektor UIN, Prof Dr.Deddy Ismatullah ngondang Ahmad Heryawan pikeun mere kuliah umum satiap genep bulan sakali di FISIP. “Lantaranan jieun nangarupakeun doctor Ilmu Politik Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung,” pokna.(Suherman.S)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *