Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Sunda UPI Meunang Kadeudeuh Sarta Pangajen

Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (JPBD) Sunda  Fakultas Pendidikan  Bahasa & Seni  (FPBS)  Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dr.Hj.Nunuy Nurjanah,M.Pd netelakeun yen rengrenganna geus rengse ngalaksanakeun kagiatan pemilihan mahasiswa mibanda prestasi...