Dr.H.Cecep Sundulusi,M.Pd : Supervisi Akademik Perlu Rutin Dilaksanakeun Di Madrasah

Pengawas Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang nu oge salaku anggota  Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M ) Provinsi Jawa Barat  Dr.H.Cecep Sundulusi,M.Pd  netelakeun dina ngalaksanakeun  kagiatan...