Beubeunangan Usaha Koperasi SMAN 7 Bandung Naek 15,76 %

Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI) SMA Negeri 7 Bandung Periode 2011-2013  Drs. Dede Darwadi  miharep  lian ti  rengrengan pengurus kudu tetep ngaronjatkeun kualitas pelayanan jeung hasil usahana  sangkan...