Taat Kana UU.No.25.Thn 1992 Pasal 26 Ayat 1 & 2 Koperasi Guru Pegawai SMPN 22 Bandung

Koperasi  Guru Pegawai (KGP) Sekolah Memengah Pertama Negeri  (SMPN) 22 Bandung  poe Senen  21 Maret 2016 `ngalaksanakan kagiatan acara   Rapat Anggota Taunan (RAT) Taun buku  2015  lumangsung  di SMPN 22...