Koperasi Guru Kecamatan Andir Kota Bandung Nyiptakeun Organisasi Usaha Efektif Produktif

Ketua Koperasi Warga Guru & Karyawan (KWG&K)  kecamatan Andir kota Bandung  Periode 2014-2018  Iim Halimah,S.Pd,MM netelakeun rencana kerja KWG & K  kecamatan Andir  taun 2015 programna nyaeta rek nyipptakeun organisasi ...