Kepala Tata usaha Perlu Ngamekarkeun Prinsif Dasar Kepemimpinan Nu Efektif

Kepala Seksi Diklat Tenaga Administrasi  Balai Pendidikan & Pelatihan Keagamaan Bandung  Drs.H.Ade Suryaman M.Ag netelakeun lianti  kualitas kepala tausaha  nu dipibanda  ku hiji organisasi kudu bisa nangtukeun hasil henteuna organisasi...