Kareueus STBA Yapari ABA Bandung Dina Nincak Umur 51Taun

Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari-ABA Bandung Dra.Hj.Iim Danasaputra M.Hum netelakeun  loba pisan dirasakeun nu matak  pikareueuseunnana hususna pikeun sivitas akademika, STBA Yapari ABA Bandung tepatna diadegkeun 26 Oktober...