Guru Perlu Ngagunakeun Hipnotis Dina Pembelajaran

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Agama Islam(FAI) Universitas Islam Nusantara (Uninus) Rebo 7 Mei 2014 lumangsung di  kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung  numutkeun Ketua Panitiana Yayat Hidayat  ngayakeun...