Guru Perlu Ngagunakeun Hipnotis Dina Pembelajaran

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Agama Islam(FAI) Universitas Islam Nusantara (Uninus) Rebo 7 Mei 2014 lumangsung di  kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung  numutkeun Ketua Panitiana Yayat Hidayat  ngayakeun Seminar  Hypnoteaching  “ Manfaat dan Aplikasi Dalam Pembelajaran”.Kagiatan seminar dibukaDekan FAI Uninus Drs.Engkos Kosasih M.M.Pd ngaguar materi didugikeun ku Richard D.S Afandi,CH,CHt,CI NNLP ti The Indonesia Of Hypoterapy,moderator Achmad Damiri,S,Sy M.Ag,CH. Numutkeun Afandi saperti diberitakeun  Koran Giwangkara  guru perlu ngagunakeun hipnotis dina pembelajaran. Ku Cara Hypnoteaching metode pembelajaran interaktif bisa ngahudangkeun  rasa  hayang nyaho anak didik sarta  ngaronjatkeun minat anak pikeun diajar. Hypoteaching nyajikeun materi pelajaran ngagunakeun bahasa bawah sadar.Hal ieu bisa dilakukeun ku sagala rupa cara diantarana sugesti jeung imajinasi.(Suherman.S).- 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *