Dra.Hj.Een Herdiani,S.Sen : Mairan Paneka Jaman,Kreator Seni Kudu Ngamangfaatkeun Globalisasi

Ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)  Bandung Dr.Hj.Een Herdiani S.Sen netelakeun  kiwari caahna  globalisasi  beuki rongkah asup mangaruhan  budaya Indonesia. Hal ieu mangaruhan  oge  kana  kahirupan seni pertunjukan Tumali  jeung seni...