Dr.Hj.Nani Muharomah,M.Pd : Mutu Pendidikan SMK Berbasis Pesantren Bisa Dijadikeun Model & Rujukan

Manajemen peningkatan mutu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di lingkungan pondok pesantren ku ngaliwatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sacara unum geus karealisasikeun, katembong ku geus dilarapkeunnana tata kelola dilaksanakeun sacara mandiri...