Dr.Anne Sukmawati Kurnia Dewi,M.M.Pd : Program Ngamekarkeun Jiwa Kawirausahaan Di SMK Can Optimal

Strategi program  keur  ngamekarkeun niley-niley  ngadidik turta ngatik  ngawangun jiwa kawirausahaan nu dirumuskeun Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK)  pikeun nyiapkeun siswana  mibanda  akhlak mulia  turta mibanda jiwa kawirausahaan strategina can bisa...