UIN SGD Bandung Wisuda 2.794 Lulusan

Kepala Humas Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Asep Syaefudin M.Ag  netelakeun ka Koran Giwangkara   aya 2.794 lulusan dina acara wisuda ka 60 UIN SGD Bandung  taun...