Travel Industry Student Forum 2014 STP Bandung

Mahasiswa studi Industri Perjalan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung pikeun kaduakalina ngayakeun kagiatan Travel Indonesia Forum 2014 temana “Innovation and Researc in Developing Travel Industry“, lumangsung12-13 November 2014 di kampus...