Stiepar Yapari Aktripa Bandung Mere Pangajen Ka Mahasiswa Jeung Dosen

Ketua Stiepar Yapari Aktripa Bandung Dr.H.Bambang Hermanto, Drs, M.Si ( kadua ti katuhu) dipoto  bareng  jeung rengrengan senat  sarengsena  mingpin Sidang  Senat Terbuka ngawisuda ngistrenan  136 wisudawan Stiepar Yapari Aktripa...