Dr.Maman Suparman MM : Kualitas Kemitraan SMK Jeung DUDI Masih Handap

Sakabeh sekolah Menengah Kejuruan (SMK) geus ngalakukeun kemitraan atawa  gawe bareng  ku ngaliwatan  neken naskah atawa MoU ( Memorandum Of Understanding)  antara dua pihak Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) ngan...