KKN Sisdamas UIN SGD Bandung Ngaberdayakeun Masarakat

Salila sabulan ti tanggal 1 Agustus nepika 2 September 2017 Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat  (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung...