Ikopin Ngahasilkeun 12.391 Lulusan, Rek Muka Tilu Prodi Anyar Jenjang S-1 Jeung S-3

Rektor Institut Koperasi Indonesia ( Ikopin) Dr.(HC) Ir.H.Burhanuddin Abdullah MA netelakeun sacara kalembagaan Ikopin kiwari lain ngan sakadar tumuwuh wungkul tapi geus mekar dibuktikeun lian ti  salila lima taun akhir...