Rakerwil II HIMPAUDI Jabar

Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Pendidik Dan  Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIPAUDI) Provinsi Jawa Barat  Masa Bakti 2014-2018 poe Jumaah  13 Mei 2016 ngayakeun Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) HIMPAUDI...