Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc : Tina 482 PTS di Jabar & Banten Aya 255 Nu Tacan Legal

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV Jabar & Banten Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc nembrakeun ngeunaan legalitas penyelenggara lembaga  Perguruan Tinggi Swasta (PTS) geuningan  tina sajumlah 482 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) nu aya di wewengkon Kopertis wilayah IV Jabar & Banten diantarana kiwari kacatet kakara   227 PTS nu geus dianggap legal ,sedengkeun sesana nu 255 PTS deui mah dianggap  tacan legal ngandung harti can nyumponan akreditasi  ngarupakeun sistem jaminan mutu atawa .kualitas. Hal ieu ditembrakkeun  waktu  ngadugikeun materina “ Penataan Sistem Perguruan Tinggi “ dihareupeun para peserta pimpinan PTS  waktu kagiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) taun 2013  nu ngabahas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ku geus disahkeunna UU.No.12 Taun 2012 ngeunaan Pendidikan Tinggi lumangsung poe Sabtu 29 Juni 2013 di Hotel Harris Jl.Peta No.241 Bandung nu dina ieu kasempetan  lian ti  diluuhan guru besar ilmu hukum Unpar Prof.Johanes Gunawan SH,LL.M  nu oge salaku anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI salaku nara sumber utama oge  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof.Dr.Ir.Djoko Santoso,M.Sc mantan rektor ITB  ngadugikeun biantarana sakalalian muka ieu kagiatan.

Numutkeun Abdul Hakim sajumlah  PTS nu tacan legal  ieu teh ngawengku 132 Sekolah Tinggi,87 Akademi,15 Universitas,87  Akademi jeung 21 Politeknik.Ari nu geus dianggap legal ngawengku  39 Universitas,6 Institut,16 Sekolah Tinggi,56 Akademi  jeung 10 Poleteknik.Sedengkeun tina sajumlah PTS ieu teh mibanda  2043 Program Studi diantarana  50 akreditasi A, 496 akreditasi B,781C,2 D,715 tacan akreditasi,270 kadaluwarsa sarta 341  masih proses akreditasi. Nitenan hal ieu saperti diberitakeun di Koran Giwangkara inyana ngarasa prihatin, umajak  ka para pimpina PTS sangkan  sagancangna rempug jukung  babarengan sakabeh  pihak  boh dosen,tenaga administrasi, mahasiswa,yayasan   sangkan  ngaronjatkeun kualitasna nu ngarupakeun hiji-hijina kriteria evaluasi Perguruan Tinggi  dipeunteun  ku stakeholder,kukituna diharepkeun   ngarealisasikeun visi jeung misina oge strategi Perguruan Tinggi kudu jelas jeung ekplisit.nyakitu deui program jeung kagiatan kudu konvergen kana beubeunangan visi ku nedunan  misi  tata kelola (governance,) manajemen turta  kepemimpinan (leadership) kudu sinergi.

Ngeunaan kualitas kacida penting pisan dilaksanakeun kulantaran bakal nyanghareupan sagala rupa bangbaluh  parobahan tantangan  kompetisi nu kacida beuratna saingan antara perguruan tinggi di lemah cai nyaeta PTN/PTS nu anyar sarta ayana perobahan status PTS nyakitu deui  globalisasi jeung tingpungcuhulna  perguruan tinggi  ti nagara deungeun nawarkeun kadieu  ,oge beuki moyodokna tingkat produktivitas Indonesia 60 % di handapeun Malaysia.“ Pikeun nyanghareupan parobahan jeung mekarna kaayaan  ieu teh kade PTS ulah nepi ka  cicingeun henteu aya kahayang ngalakukeun ivestasi bari jeung orientasina ngan saukur  jangka pendek  wungkul  henteu boga visi nu jelas “.ceuk Abdul Hakim nu oge salaku guru besar ITB ieu teh  omat-omatan bari inyana ngingetan yen  misi pendidikan tinggi: Tridharma Perguruan Tingg teh nyaeta  nyiapkeun tenaga kerja/peneliti (SDM) nu dibutuhkan (pendidikan),  nyebarluaskan pengetahuan (pendidikan, publikasi), ngamekarkeun  ilmu jeung teknologi (penelitian), ngaronjatkeun karaharjaan jeung daya saing bangsa (pengabdian ka masarakat),ngadidik masarakat (pengabdian ka masarakat),nyumponan   kabutuhan bangsa keur ayeuna jeung di mangsa pikahareupeun   sistem nilai, sistem hukum kaasup  pengabdian ka mas arakat.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *