Pengurus PKPRI Kota Bandung Masa Bakti 2014- 2019 Diistrenan

Rapat  Anggota Taunan (RAT) Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Bandung nu ka 51 taun Usaha 2013 lumangsung  tertib  turta lancar Saptu 17 Mei 2014 di aula kantorna Jl.Soekarno-Hatta No.470 Bandung. Kagiatan acara rapat ngabahas laporan pertanggungjawaban pengurus,pengawas taun  kerja  2013 sarta Risalah Rencana Anggaran (RA) taun usaha 2014 didugikeun Ketua PKPRI kota Bandung Drs.H.Zainal Abidin,S,MM,M.Sc dijejeran rengrengan pengurus jeung pengawas dihareupan anggota nu diulem .Dina biantarana Zainal nembrakkeun yen laporan pengurus taun kerja 2013 ngarupakeun taun pamungkas masa bakti pengurus periode 2009-2014 disusun keur mempertanggungjawabkeun ngalaksanakeun tugas pengurus ka anggota. “ Alhamdullilah di taun 2013 kinerja organisasi jeung usaha PKPRI kota Bandung cukup sehat mawa hasil nyugemakeun ngabalukarkeun terus ngaronjatna harta banda nu leuwih hade dibandingkeun  jeung beubeunangan taun 2012 “.pokna.Numutkeun Zainal kinerja usaha cukup sehat hal ieu ditunjukeun ku beuki hadena struktur permodalan sarta  nambahannana asset jeung ngaronjatna kauntungan unit usaha nyaeta nu  pangmucekilna  tina unit hotel  Parakan Wangi jeung unit Usaha Simpan Pinjam (USP) beubeunanganna Rp.1.854.662.983,-.Sedengkeun Sisa Hasil Usaha (SHU) na meunang Rp.169.094.050,- ngaronjat dibandingkeun jeung SHU taun 2012 ngan meunang Rp 134.053.839 atawa naek 24,8 %dibandingkeun jeung SHU taun buku 2012.

Kamampuan PKPRI kota Bandung kondisina tetep eksis turta usahana  terus ngaronjat  tangtuna henteu leupas ku ayana rojongan ti sakabeh anggota,karyawan,mitra usaha jeung pembinaan ti pihak sejen. “  Simkuring salaku pengurus ngahaturkeun nuhun ka sakumna pihak nu geus ngabantu sarta partisipasina dina ngawujudkeun PKPRI kotaBandung mibanda kualitas oge menta maaf saupama dina ngajalankeun amanat anggota hasilna masih jauh tina harepan nu dipikahayang sakumna anggota”.ceuk Zainal.Sarengsena Ketua ,Pengawas nepikeun biantara jeung laporanna diteruskeun tanya jawab sarta kasimpulan nu intina nyaeta anggota nyaluyuan narima sacara syah laporan pertanggungjawan pengurus & pengawas  taun usaha 2013 sarta Risalah Rencana Anggaran (RA) Taun usaha 2014.Sedengkeun  acara saterusna saperti diberitakeun Koran Giwangkara  dituluykeun  pemilihan pengurus jeung pengawas

kulantaran geus lekasannana  pengurus heubeul  masa bakti  2009-2013. Kukituna  dina ieu kasempetan  diayakeun  panitia pemilihan ngawengku opat urang  masing-masing  dua urang pejabat  nyaeta pejabat ti Dinas Koperasi  Perindustrian Perdagangan UKM (Diskoperindag UKM ) kota Bandung  jeung ti pengurus  Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat  sarta dua urang deui masing-masing  saurang anggota ti unsur pengurus heubeul jeung saurang deui ti anggota primer PKPRI.Pihak  panitia harita  nawarkeun  tilu sistim pemilihan   ka anggota naha  make  ngagunakeun  ku cara sistem pemilihan  langsung,Formatur jeung Aklamasi  nu hasilna lolobana  milih  nyaluyuan  ngagunakeun  aklamasi  ngandung  harti  masih  tetep  ngarojong deui ka pengurus heubeul  sangkan mancen deui.

Sok sanajan  geus ayana rojongan  ti anggota  ka pengurus heubeul ,diantarara aya dua urang pengurus  nu teu sanggup mancen , ngundurkeun diri  nyaeta Muhamad Arifin salaku Bendahara jeung Sekretaris Pengawas Dasep Ruswana ,S.IP.M.Si. Kukituna pikeun ngeusi kakosongan pengurus sanggkan aya gantina,panitia pemilihan harita keneh bisa hasil milih  gantina teh nu disaluyuan  ku anggota. Ku  geus ayana kasaluyuan ti anggota  rengrengan pengurus PKPRI Kota Bandung  masa bakti 2014 -2019 ngawengku Ketua : Drs.H.Zainal Abidin S,MM,M,Sc, Wakil Ketua I : Drs.H.Sanusi Sukarma, M.BA, Wakil Ketua II : H.Wawa   Wachyudin,S.IP, Sekretaris: Drs.Kustiwa Benoputra,M.Pd, Bendahara :  H.Ayi Saepudin,S.Ag  jeung  Ketua Pengawas : Drs.Maman Ukas M.Pd, Sekretaris Pengawas :  Apep Rahdiana,S.Pd , Anggota Pengawas : Dedi Muchdiat,SAB langsung  diistrenan ku Seksi Kelembagaan Diskoperindag  UKM kota Bandung  Drs.Ahmad Kuntara MM nyuluran Kepala Drs.Ema Sumarna M.Si   sarta disumpah ku Wakil Ketua Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat H.Djodjo Sukarsono BA,SH nyuluran Ketua Dr.H.Endang Suwarna M.Si.(Suherman.S).-   

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *