Nyiptakeun Calon Guru Generasi Unggul Jeung Populis

Praktik Pengalaman Lapangan(PPL) lianti ngarupakeun program ngarojong pemahanan jeung pengalaman ngaaplikasikeun ilmupengetahuan nu geus dipiboga para mahsiswa di bangku kelas nya kitu deui pikeun ngaronjatkeun kualitas jeung kompetensi calon guru lulusanUniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung. “ Ku ngaliwatan sagala program nu geus di jalankeun Fakultas Tarbiyah & Keguruan (FTK) UIN SGD Bandung mibanda komitmen pikeun nyiptakeun generasi guru nu unggul, kompetitif jeung populis luyu jeung visi sarta misi Universitas “. CeukDrs.H.IdadSuhadaM.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) FTK UIN SGD Bandung dijejeran Kasubag Humas UIN SGD Bandung Drs.H.RohmanSetia mannetelakeunka Koran Giwangkara waktu kagiatan Orientasi Praktek Keguruan (OPK)  Praktik Pengalaman Lapangan (PPL lumangsung di aula FTK kampus UIN SGD Bandung sawatara waktu anyar kaliwat. diiluan 9 jurusan Pendidikan  nu aya di  FTK UIN SGD Bandung. Numutkeun Idad kagiatan OPK diarahkeun pikeun nguatan  mere bekel ka mahasiswa nu bakal ngalaksanakeun  proses praktik ngajar di lapangan.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *