Dosen Batu Akik

Kiwari  jelema keur maceuh mahabu  resep kana  batu akik atawa batu  ali ,batu mulya ,teu katinggaleun para dosen sapopoena nepi ka  mere kuliah  di kampus make  batu ali  teu leupas...