85 % Lulusan Stiepar Geus Digarawe

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata (Stiepar) Yapari-Aktripa  Bandung Dr.Drs.Encep Syarif  Nurdin.M.Pd,M.Si netelakeun dumasar data Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan,Kerjasama  & Bursa Kerja Stiepar  kurang leuwih 85 %  lulusan  Stiepar  dina taun ayeuna geus digarawe atawa wirausaha.“ Kulantaran waktu On The Job Training sarengsena  na  mahasiswana dipenta pikeun daily worker/casual/kontrak sarta saenggusna lulus ngamungkinkeun pikeun diangkat salaku pagawe permanen “.Ceuk Encep  saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina biantarana waktu upacara wisuda  ka 27  Stiepar poe Senen 25 Januari 2016 di Grand Royal Panghegar Bandung ngawisuda 150  lulusan ngawengku 83  lulusan  ti jurusan  program studi manajemen pariwisata S.1 sarta 62 lulusan ti jurusan  program studi perhotelan D.III jeung 5 lulusan ti  jurusan program studi usaha perjalanan wisata D.III.

Tina sajumlah lulusan kapeto diantarana aya 9 urang lulusan panghadena  ti jurusan program studi manajemen pariwisata S-1 nyaeta Lita Nur Fauziah (IPK 3,76), Nurul Rochman Pramadika (3,72),Riyanti Ernawan (3.71)  meunang Yudiciun Dengan Pujian sarta ti jurusan program  Studi Perhotelan D.III  Gaby Lidya Septiani (3,65),Dini Aprianti Indraswari (3,64),Janitra Mugi Fauzan  (3,64) meunang yudiciun Dengan Pujian jeung ti jurusan program studi perjalana wisata  D-III Siti Sophia Alfra Annisa (3,57)  meunang yudicium Dengan Pujian, Dita Anggara Safitri (3,57), Maya  Elvira (3,31) meunang yudicium sangat memuaskan. Numutkeun Encep lian ti ayana data eta,nu pikareuseun deui salah saurang  wisudwati nyaeta Desy Oktaviani,SE.Par  keur studi Master (S2) di Tiongkok meunang beasiswa ti pemerintah Tiongkok ayeuna jadi ketua kelas mahasiswa nu para mahasiswana di kelas ieu asalna ti sababaraha nagara kaasup ti wewengkon Eropa.

“ Hal ieu nunjukeun yen lulusan Stiepar henteu ngan nguasa technical skill wungkul tapi oge mibanda human skill,interpersonal skill,conseptual skill jeung leadership nu hade “.ceuk Encep. Encep dina ieu kasempetan oge  ngebrehkeun program fast track,dina taun ayeuna Stiepar ngawisuda lulusan munggaran program fast track jenjang DIII tepat waktu salila 2,5 tahun. Program fast track  ieu dikhususkeun pikeun lulusan SMK Pariwisata nu nuluykeun  studi  ka Stiepar dina program studi linier jenug program studi asal SMK Pariwisata  nu ditempuhna sacara teknis.Stiepar ngakui,nyetatarakeun entry behaviour (capaian kompetensi bawaan) ti SMK Pariwisata ku mata kuliah linier ti program studi nu aya pakuat pakaitna ,ngan samemeha mere heula pre test pikeun men-judge tingkat nguasa  kompetensi mata kuliah nu relevan tuluy dosen pengampu mata kuliahna diwewegan matrikulasi sangkan kompetensi nu ditangtukeun ku kurikulum Stiepar bakal kaudag.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *