January 2017

Wisuda Stiepar Yapari Aktripa Ka 29

Sekolah Tinggi Ekonomi Pariwisata (Stiepar ) Yapari  Aktripa  Bandung  kampusna di Jl.Prof.Dr.Ir..Sutami No.81- 83 Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara poe  Senen 23 Januari 2017 ngalaksanakeun kagiatan Upacara Wisuda Ka 29 Taun...

Wisuda Ka 66 UIN SGD Bandung

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung ceuk Kepala Humas UIN SGD Bandung Asep Syaefudin M.Ag saperti diberitakeun Koran Giwangkara poe Minggu 22 Januari 2017 ngalaksanakeun Sidang Senat Terbuka kagiatan...