May 2016

Perlu Karakter 4T Pikeun Nyegah Tindakan Radikalisme

Kiwari diperlukeun tarekah pikeun ngungkulan  nyegah  atawa ngabendung  tindakan radikalisme  akibat tina  pangaruh  situasi atawa  kaayaan  di Timur Tengah  ka Indonesia . Tarekah nu perlu dimekarkeun  diantarana wae nyaeta  Karakter...

Mekelan Sarjana Sangkan Mibanda Akhlakul Karimah

Kagiatan Bina Sarjana Muslim (Bislim) nu diayakeun Fakultas Keguruan Ilmu Pendidkan (FKIP) Universitas Islam Nusantara (Uninus)  nyaeta proses pembinaan para lulusan sarjana pendidikan  nu rek diwisuda   utamana diarahkeun  kana ngabentukna...

Rakerwil II HIMPAUDI Jabar

Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Pendidik Dan  Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIPAUDI) Provinsi Jawa Barat  Masa Bakti 2014-2018 poe Jumaah  13 Mei 2016 ngayakeun Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) HIMPAUDI...