October 2013

Mahasiswa UIN SGD Bandung Kudu Nguasai Opat Kamampuhan

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  Prof.Dr.H.Deddy Ismatullah,SH,M.Hum nembrakeun UIN Bandung geus ngamekarkeun saniskara fakultas umum bari jeung henteu ninggalkeun fakultas-fakultas agama. Hal ieu dimaksukeun sangkan ...

Dr.Shobri ,S.Kom,MM : Lain Sawates Teoritikal wungkul

Dosen  Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanudin  Banten  sarta di  Universitas Terbuka  (UT) Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ)  Serang  jeung Universitas Banten Jaya Dr.Shobri,S.Kom,MM netelakeun ...

Ellysma Azis,SE, MM Meunang Gelar Doktor

Salah saurang pengawas Bank Syariah sa-Jabar di kantor Bank Indonesia (BI) Bandung  nu pernah ngadosenan di sababaraha Perguruan Tinggi diantarana  Polyteknik ITB Ellysma Azis,SE,MM  poe Kemis  26 September 2013  meunang...