Dies Natalis Ka 50 & Wisuda STBA Yapari Aba Bandung

Kagiatan acara dies natalis ka 50 & wisuda  lulusan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA)  Yapari Aba Bandung  lumangsung  dina sidang terbuka senat poe Salasa 29 Oktober  2013 dipimpin Ketua STBA Yapari Aba Bandung Dra.Hj.Iim Danasaputra M.Hum di Gedong Bikasoga Jl.Suryalaya Indah 1-3 Buah Batu  Bandung. ngistrenan  121  lulusan masing-masing  ti  jurusan Bahasa Ingris,Jepang Perancis jenjang S1 angkatan ka 52, 53 jeung jenjang D3  angkatan  54, 55 taun akademik 2012-2013.Tina sajumlah lulusan diantarana 16 wisudawan meunang pangajen yudicium cumlaude.