Wisuda ka 63 UIN SGD Bandung Ngahasilkeun 485 Lulusan

Dina poe  Ahad  24 Januari  2015 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung  ngalaksanakeun Wisuda ka 63 ngahasilkeun  485 lulusan.    Sajumlah  lulusan ngawengku 414 lulusan program sarjana,56 lulusan Program Pasca Sarjana jeung 15 lulusan program doktor diwisuda    Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.Mahmud M.Si lumangsung di Gedong Multi Purpose kampus Jl.A.H.Nasution No.105,Cibiru Bandung.Tina sajumlah  lulusan   kapeto aya 3 lulusan mibanda prestasi panghadena