Wisuda Ikopin Ka44 Nyiapkeun SDM Di Era Global

Rengse oge pancen nyuprih pendidikan di kampus Ikopin luyu jeung jenjang pendidikan sewang-sewanganan,simkuring katut rengrengan,pingpinan jeung dosen turta karyawan ngawilujengkeun pikeun para wisudawan,moga-moga knowledge,skills jeung parobahan sikap nu geus dipibanda salila di Ikopin bakal jadi modal dasar pikeun bekel digawe ngadarmabaktikeun diri di masarakat..Kitu Ceuk rektor Ikopin Dr.H.C Ir.Burhanudin Abdullah MA saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina biantara sidang terbuka senat kagiatan acara wisuda ka 44 taun 2017 lumangsung Saptu 16 September 2017 di Gedong Suhardini kampus Ikopin Jatinangor ngawisuda 60 lulusan Magister Manajemen,242 lulusan Sarjana Manajemen jeung 9 lulusan Diploma.Tina lulusan ieu matak ngagumbirakeun loba nu meunang predikat terpuji nyaeta 40 lullusan ti program Sarjana Manajemen, 16 lulusan ti Program Magister Manajemen jeung 5 lulusan ti Program Diploma 3 .Sedengkeun lulusan nu kapeto meunang Indek Prestasi Kumulatif( IPK) pangnyongcolangna nyaeta Mila Kumilatifah