Nyiptakeun Calon Guru Generasi Unggul Jeung Populis

Praktik Pengalaman Lapangan(PPL) lianti ngarupakeun program ngarojong pemahanan jeung pengalaman ngaaplikasikeun ilmupengetahuan nu geus dipiboga para mahsiswa di bangku kelas nya kitu deui pikeun ngaronjatkeun kualitas jeung kompetensi calon guru lulusanUniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung. “ Ku ngaliwatan sagala program nu geus di jalankeun Fakultas Tarbiyah & Keguruan (FTK) UIN SGD Bandung mibanda komitmen pikeun nyiptakeun generasi guru nu unggul, kompetitif jeung populis luyu jeung visi sarta misi Universitas

Uninus Rek Muka Fakultas Kelautan

Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Dr.H.Suhendra Yusuf,MA saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakeun di Kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung waktu Wisuda ka 60 Uninus  3 Desember 2016  yen  di taun akademik bakal datang Uninus rek muka  Fakultas Kelautan gawe bareng jeung

Bintek Ngagunakeun Aplikasi Jurnal Online Kopertis IV Pikeun LPPM & Pustakawan

Ti mimiti Rebo 18 Mei nepi ka Jumaah 20 Mei 2016 Kopertis Willayah IV  Jabar & Banten ngayakeun  kagiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Ngagunakeun Aplikasi Jurnal Online pikeun nu ngokolakeun  jurnal Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pikeun  Lembaga Penelitian & Pengabdian  Masyarakat (LPPM) & Pustakawan diwewengkon Kopertis Wilayah IV. Numutkeun Ketua Panitiana Drs.Wahyudin Tahedi M.Si saperti diberitakeun Koran Giwangkara kagiatanna

Kepala UPBJJ-UT Bandung Dra.Dina Thaib,M.Ed : Perguruan Tinggi Bukan Tempat Pasti Diterima Jadi PNS

Perguruan tinggi itu bukan membuat anda harus bisa pasti diterima Jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS ) ,itu tergantung anda serndiri,tapi kalau anda punya niat anda punya tekad  menjadi seorang PNS misalnya anda harus nyicil persyaratan itu dari sekarang, penuhi  jangan diujung ujungnya engga tercapai malah protes sama  perguruan tingginya. Hal tersebut dikemukakan Kepala UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh) -UT (Universitas Terbuka) Bandung  Dra.Dina Thaib,M.Ed dihadapan 681 orang peseta Orientasi Study Mahasiswa Baru (OSMB) Non Pendidikan Dasar(  Pendas) Masa registrasi 2016.1 mengambil tema “ Dengan Memanfaatkan Open Education Reeeurces Kita Tingkatkan Belajar Mahasiswa “ berlangsung  di Kantor UPBJJ-UT Bandung Jl.Raya Panyileukan No.1A Soekarno-Hatta Bandung.

Bintek Kehumasan Kopertis IV

Kopertis IV   tanggal 10 nepi ka 12 Juni 2015 ngayakeun Bimbingan Teknis (Bintek)  Kehumasan  diiluan  50 peserta  tenaga administrasi PTS ( Perguruan Tinggi  Swasta) di wewengkon  Kopertis  IV lumangsung  di Gedong Diklat Kopertis IV Jatinangor. Numutkeun Ketua Panitiana Sudirman S.Sos saperti diberitakeun Koran Giwangkara  diayakeun ieu kagiatan dibuka sacara resmi Koordinator Kopertis IV Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc tujuanna  dina raraga ngaronjatkeun reputasi,citra Kopertis Wilayah IV jeung PTS pikeun  ngawangun kapercayaan  sarta